Ročníkové projekty

formulár pre odovzdávanie ročníkových projektov


Informácie pre žiakov

Termín odovzdávania (stlačenia tlačidla Odoslať) je 19.04.2021 23:59:59 hod. Po tomto termíne sa formulár automaticky uzavrie, resp. požiadavka na spracovanie sa neakceptuje (v prípade načítania stránky pred termínom a stlačením tlačidla Odoslať po termíne sa dáta neuložia!!!).

Polia vypĺňajte s diakritikou.

Pri spracúvaní údajov systém automaticky premenuje Vašu prácu v PDF na tvar Trieda_Priezvisko_Meno_Konzultant.pdf a súbor príloh (ak bude nahraný) na tvar Trieda_Priezvisko_Meno_Konzultant_prilohy.zip

* povinné pole

Formulár je uzavretý, termín odovzdania bol
do 19.04.2021 23:59:59 hod.

Kontaktujte Vášho konzultujúceho pedagóga