Ročníkové projekty

formulár pre odovzdávanie ročníkových projektov


Informácie pre žiakov

Termín odovzdávania (stlačenia tlačidla Odoslať) je 23.04.2020 16:00:00 hod. Po tomto termíne sa formulár automaticky uzavrie, resp. požiadavka na spracovanie sa neakceptuje (v prípade načítania stránky pred termínom a stlačením tlačidla Odoslať po termíne sa dáta neuložia!!!).

Polia vypĺňajte s diakritikou.

Pri spracúvaní údajov systém automaticky premenuje Vašu prácu v PDF na tvar Trieda_Priezvisko_Meno.pdf a súbor príloh (ak bude nahraný) na tvar Trieda_Priezvisko_Meno_prilohy.zip

* povinné pole

Formulár je uzavretý, termín odovzdania bol
do 23.04.2020 16:00:00 hod.

Kontaktujte Vášho konzultujúceho pedagóga