Generovanie prvej strany ročníkového projektu

Vyplňte formulár, stlačte generuj, stiahnite PDF a vytlačte si prvú stranu.
Pripomienky zasielajte na administrator@spsbj.sk

Meno a priezvisko:
Rok (2019):
Téma RPJ:

Pokyny pre tlač: Aby bola zachovaná správna veľkosť 1:1, v dialógovom okne pre tlač nastavte mierku strany (Page Scaling) na "Žiadne" resp. "None", "100%" a podobne. Formát PDF totiž umožňuje aj prispôsobovanie veľkosti (zmenu mierky), čo v tomto prípade nechceme. Ani tento text sa nevytlačí.