PRIHLÁŠKA

na aktualizačný kurz a overovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. §21, §22, §23


Vysielajúca organizácia

Údaje o prihlasovanej osobe

Držiteľ osvedčenia

Záver

Na aktualizačný kurz je potrebné priniesť originál osvedčenia vydaného podľa vyhlášky 508/2009, alebo 74/1996.